Libero Search Beliebig=FITZEK SEBASTIAN List of search items. //webopac.erkelenz.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Sam, 08 Mai 2021 19:10:58 GMT 5 AchtNacht: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50252633 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2017<br /> AchtNacht: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50253634 Shelf: CD-2685 / Krimi Thriller<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2017<br /> ¬Der¬ Augenjäger: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50149168 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2011<br /> Auris: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50287895 Shelf: Klies<br />Author: Kliesch, Vincent<br />Year: 2019<br /> Auris: Thriller. Nach einer Idee von Sebastian Fitzek //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50305401 Shelf: <br />Author: Kliesch, Vincent<br />Year: 2019<br /> Auris - Die Frequenz des Todes: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50307432 Shelf: Klies<br />Author: Kliesch, Vincent<br />Year: 2020<br /> Auris - Todesrauschen: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=82001605 Shelf: Klies<br />Author: Kliesch, Vincent<br />Year: 2021<br /> ¬Der¬ erste letzte Tag: kein Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=82002394 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2021<br /> Fische, die auf Bäume klettern: ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50290158 Shelf: Mcl Fit<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2019<br /> Fische, die auf Bäume klettern: Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50313240 Shelf: <br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2019<br /> Flugangst 7A: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50262316 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2017<br /> Flugangst 7A //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50265038 Shelf: CD-1029 / Krimi Thriller<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2017<br /> ¬Das¬ Geschenk: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50294887 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2019<br /> ¬Das¬ Geschenk //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50300882 Shelf: CD-715 / Krimi Thriller<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2019<br /> ¬Der¬ Heimweg: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=82000288 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2020<br /> ¬Der¬ Heimweg //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=82000405 Shelf: CD-1705 / Krimi Thriller<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2020<br /> ¬Der¬ Insasse [Psychothriller] //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50277389 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2018<br /> ¬Der¬ Insasse //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50283326 Shelf: CD-513 / Krimi Thriller<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2018<br /> Das Joshua-Profil: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50234807 Shelf: <br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2015<br /> ¬Das¬ Joshua-Profil: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50293409 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2015<br /> ¬Das¬ Kind: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50133910 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2009<br /> Noah: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50192633 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2013<br /> Noah //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50198737 Shelf: <br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2013<br /> Noah: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50198863 Shelf: <br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2013<br /> ¬Das¬ Paket: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50247245 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2016<br /> Passagier 23: Psychothriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50210482 Shelf: Fitze<br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2014<br /> Simon Jäger liest undquot;Das Joshua-Profilundquot; //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50269810 Shelf: <br />Author: Fitzek, Sebastian<br />Year: 2015<br />