Libero Search Beliebig=ADLEROLSEN JUSSI List of search items. //webopac.erkelenz.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Don, 06 Mai 2021 18:02:29 GMT 5 Das Alphabethaus //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50199417 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2012<br /> Das Alphabethaus: Roman //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200349 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Erbarmen: Lesung //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202261 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2009<br /> Erbarmen: der erste fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50155238 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2010<br /> Erbarmen: der erste fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50156711 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Erbarmen: der erste Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50203658 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Erlösung: der dritte Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50149526 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Erlösung: der dritte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200809 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Erlösung: Krimilesung //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202398 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Erwartung: der Marco-Effekt //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50198680 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Erwartung: der Marco-Effekt //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50198708 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Erwartung: der Marco-Effekt ; der fünfte Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50286793 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2014<br /> Miese kleine Morde //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50279902 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2018<br /> Miese kleine Morde: Krimi //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50281789 Shelf: CD-253 / Krimi Thriller<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2018<br /> Miese kleine Morde: Crime Story //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50295521 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2018<br /> Miese kleine Morde: Krimi //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50302517 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2018<br /> Opfer 2117: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50294881 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2019<br /> Opfer 2117: der achte Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50300368 Shelf: CD-2167 / Krimi Thriller<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2019<br /> Opfer 2117: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50305398 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2019<br /> Schändung //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50198676 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2010<br /> Schändung: der zweite Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50156712 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2011<br /> Schändung: der zweite Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200617 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Selfies: der siebte Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50253027 Shelf: CD-1541 / Krimi Thriller<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2017<br /> Selfies: der siebte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q : Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50271059 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2017<br /> Selfies: der siebte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50271217 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2017<br /> Selfies: der siebte Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=82000380 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2018<br /> Takeover: und sie dankte den Göttern ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50226900 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2015<br /> Takeover: und sie dankte den Göttern ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50233782 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2015<br /> Takeover: und sie dankten den Göttern ... ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50237433 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2015<br /> Verachtung: der vierte Fall für Carl Morck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50171864 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2012<br /> Verachtung: der vierte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202692 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2012<br /> Verachtung: Krimilesung //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50203630 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2012<br /> Verheißung - Der Grenzenlose: der sechste Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50224479 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2015<br /> Verheißung - Der Grenzenlose //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50225021 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2015<br /> Verheißung - der Grenzenlose: der sechste Fall für Carl Moerck, Sonderdezernat Q ; Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50291711 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2016<br /> ¬Das¬ Washington Dekret: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50179479 Shelf: Adler<br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Das Washington-Dekret: Krimilesung //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50201445 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br /> Das Washington-Dekret: Thriller //webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202249 Shelf: <br />Author: Adler-Olsen, Jussi<br />Year: 2013<br />